Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Administracja publiczna
84 595 228 zł