Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo
1 504 500 zł