Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
101 943 204 zł