Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
403 715 089 zł