Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Transport i łączność
292 149 500 zł