Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
477 894 543 zł