Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Dotacje z funduszy celowych
1 625 000 zł