Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Pozostałe dochody
52 629 681 zł