Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Pozostałe dotacje
228 301 722 zł