Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Dotacje z budżetu Państwa
264 617 647 zł