Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

Dochody z majątku
23 560 943 zł