Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2020

PIT i CIT
328 323 733 zł