Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Gospodarka mieszkaniowa
37 384 675 zł